مجلسِ شانزدهم از سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی

سلسله نشست های مجالسِ نقاشی خوانی

مجلسِ شانزدهم


موضوع:

{لحظه، زندگی و قلم}


با هنرمندِ نقاش و متخصصِ چاپ های دستی

گفتگو نعمت لاله ئی با عبدالحمید پازوکی


"این گفتگو تقدیم به:

"۲۰درصد به دخترم پندار و ۸۰درصد به جماعت دانشجویِ تشنه پرسوال"

عبدالحمید پازوکی


ناظر، برنامه ریزی و کارشناسی:

هلنا شین دشتگل

رابط کارگروه پژوهش


با یاریِ اعضایِ کارگروه پژوهش،

یاسمن پورمختار (مسئول اجرایی)

نازنین خسرونیا


فیلم‌برداری و صداگذاری:

تیمِ نشریه ممکن

فرهاد توکلی

کوروش توکلی

محمدرضا اسکندرپور


تدوین فیلم:

"تیم گالری آنلاین"

محمدرضا اکبری


(این فیلم در بهمن ماهِ سال ۱۳۹۹ ضبط شده است.)

تصویر پرتره های هنرمند در پایان فیلمِ بخش نخست، به نمایش درآمده است.

تصاویر گزیده آثار هنرمند در پایان فیلمِ بخش دوم، به نمایش در آمده است.


▪️فیلمِ مستندِ مجالسِ نقاشی خوانی با حمایتِ "رسانه هنرهای تجسمی گالری‌آنلاین"، تهیه و تدوین می شود.

زمستان ۱۳۹۹_ بهار ۱۴۰۰


ویدیو بخش اول را از این قسمت ببینید.

ویدیو بخش دوم را از این قسمت ببینید.

logo-samandehi