کاردانی

1394/3/3
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام وانتخاب رشته در آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1394
بدین وسیله به اطلاع كلیه متقاضیان شركت در آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1394 می‌رساند كه ثبت نام برای شركت در آزمون مذكور منحصراً بصورت اینترنتی از روز یكشنبه مورخ 94/03/03 آغاز و تا ساعت 24 روز یكشنبه مورخ 94/03/10 پایان می‌پذیرد. لذا كلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام كه دارای شرایط عمومی واختصاصی به شرح ذیل می‌باشند، می‌توانند در آزمون مذكور ثبت نام و شركت نمایند.
1394/2/20
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص تاریخ ثبت ‌نام و انتخاب رشته آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1394
بدین وسیله به اطلاع كلیه متقاضیان ثبت نام و شركت در آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1394 می‌رساند كه ثبت نام برای شركت در آزمون مذكور منحصراً بصورت اینترنتی از روز یكشنبه مورخ 1394/03/03 آغاز و در روز یكشنبه مورخ 1394/03/10 پایان می‌پذیرد.
1394/2/7
تاریخ ثبت نام آزمون کاردانی سال 1394
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تاریخ ثبت ‌نام آزمون دوره های كاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی سال 1394
1393/9/3
توزیع كارت
اطلاعیه سازمان ‌سنجش آموزش ‌كشور درخصوص نحوه توزیع كارت، تعیین زمان و مكان برگزاری و رفع نقص آزمون عملی و طراحی رشته‌های‌ تحصیلی نیمه متمركز نقاشی‌، ارتباط تصویری‌، كاردانی
<< آخرین صفحه < صفحه بعدی صفحه قبلی > اولین صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 19
logo-samandehi