آنتونی گیبون دیوارهای بتنی را در پروژه ی Twine به هم میبافد

آنتونی گیبون در آزمایش یک ماده بسیار سفت و سخت، یک پروژه مسکونی را تصور می کند که پوسته بتونی بیرونی آن در هم پیچیده و خم می شود، با این قابلیت که فضاهای قابل زندگی ایجاد شود.

به گزارش گالری آنلاین، این ایده با یک عملکرد بسیار اولیه، معماران را دعوت به گسترش مرزهای فنی و رها کردن تخیل در نقشه هایشان میکند.
این یک پروژه است که بنا به گفته معمار "مجموعه ای از اشکال آلی است که پیچیده می شوند و در کنار هم قرار می گیرند تا یک سری از قوس ها را تشکیل دهند که حداقل فضای داخلی شیشه ای را در خود دارند. در حقیقت، برای ایجاد یک فضای مسکونی، Antony Gibbon Designs این برنامه را به 2 نهاد تقسیم می کند: فضای سالن و آشپزخانه در اولین چرخش بتونی، جایی که سازه با زمین تماس پیدا کرده و یک واحد محصور را تشکیل می دهد و با هم ادغام شده اند. در مجموعه دوم چرخش بتون اتاق های خواب را بوجود میاورد.


طرح بتنی محدوده فضای اتاقها و فضاهای دیگر را بدون استفاده از سیستم پارتیشن بندی اضافی، مشخص می کند.
فضاهای داخلی و خارجی این سازه پیوسته است و فقط دیوار های شفاف شیشه ای برای جدا کردن فضای داخل و بیرون وجود دارد.
در وسط مجموعه یک محیط دایره شکل برای نشستن بوجود آمده، جایی که دیواره های موجی شکل بتونی در دورترین فاصله از زمین هستند و یک فضای صمیمی و مجزا را در طول سالن ایجاد می کنند .

اکتشافات ایجاد شده از نظر معماری، در بیرون و در داخل مجموعه، یک بازیگوشی خاصی را در افراد ایجاد می کند که کنجکاوی بازدید کننده را برای دیدن کامل مجموعه برمی انگیزد.
جلوه مجسمه ای شکل بنا، مناظر خاصی در محیط اطراف ایجاد می کند. در واقع ، این مناظر توسط زیربناهای بتونی بطوری شکل گرفته است که وقتی از داخل منظره بیرون را تماشا میکنید گویی محیط جزئی از ان بناست.
طراحی DNA مانند ،در مناطقی در سقف فضایی صاف ایجاد می کند، در قسمت انتهایی ، فضایی افقی صفحات خورشیدی را نگه می دارد و در مرکز سازه ، سقف مسطح میزبان یک وان گرم است که فقط توسط یک پله پیچ خورده به آن دسترسی پیدا می کنید.


logo-samandehi