پیوند انسان و طبیعت در پروژه مسکونی troglodyte

معمار مستقر در پاریس jean-pierre lott در پروژه villa troglodyte به رابطه بین طبیعت و فرهنگ اشاره میکند. این یک پروژه مسکونی است که در بستر طبیعی monaco شکل گرفته است.

به گزارش گالری آنلاین، این پروژه روابط انسانی با طبیعت را مورد نظر خود قرار داده است چرا که به اعتقاد سازنده در جهان معاصر روابط انسان با محیط زیست در معرض خطر قرار گرفته است.

تیم طراحی با استفاده از سنگ های طبیعی، شکستگی هایی را به وجود می آورند که از آن در نمای بیرونی استفاده میشود. همچنین در ترکیب عناصر به پوشش گیاهی نیز توجه شده است.

چالش این پروژه طراحی خانه با چشم اندازی از طبیعت بوده است.

logo-samandehi