رو نمایی شركت معماری kientruc o از مهد کودکی با نشاط به شکل "کلبه بازی" در شهر هوشی مین

شركت معماری kientruc o طراحی مهد کودک خیالی خود به نام TTC elite Saigon را در شهر هوشی مین ویتنام به اتمام رساند.

به گزارش گالری آنلابن، این پروژه که به شکل یک " خانه بازی" برای دانش آموزانش طراحی شده است، ساده و عجیب به نظر می رسد اما در واقع راهکاری برای تحریک حس کنجکاوی در کودکان است. با وجود فضای کوچک ساختمان، تیم طراحی با استفاده از پنجره های دایره وار و همه در طرح و نسبت های نامنظم، جنبه تفریحی ساختمان را به معرض نمایش می گذارد.
اگرچه ترتیب چیدمان و طراحی پنجره ها در ظاهر تصادفی به نظر می رسد، اما کاملا با روش های اصولی محاسبه شده اند تا هنگام استفاده از پنجره ها از تابش کافی نور خورشید به داخل ساختمان و تهویه مناسب هوا برخوردار باشند. پنجره ها این امکان را برای کودکان فراهم میکنند تا با نگاه کنجکاوانه به محیط خارج قوه تخیل و کنجکاوی در آن ها برانگیخته شده و بین فضای بازی داخل ساختمان و محیط زنده و در حال تغییر بیرون ارتباط مستقیم ایجاد شود.

logo-samandehi