"مجموعه مصائب زندگی"؛ آثار گلناز گلرخیان ثانی


مجموعه مصائب زندگی

در سفرم به عنوان یک هنرمند، خودم را در دو دنیای به ظاهر متفاوت می بینم - دنیای یک دندانپزشک و یک نقاش. برخلاف مسیرهای هنری مرسوم، حرکت من به قلمرو نقاشی عاری از آموزش آکادمیک آغاز شد؛ و آفرینش‌های من از یک کاوش حسی پدید می‌آیند که هر خط و رنگ بدون سنگینی آموزش رسمی انتخاب شده است.

برای من، هنر یک قلمرو ذهنی است که در آن مسیرها صرف نظر از سبک یا زمینه، در نظر گرفته می‌شوند. هر طرح متعلق به یک روایت گسترده تر است، یک داستان جمعی که بر سطح بوم آشکار می شود. این داستان فراگیر، جوهره خود آفرینش است و هر نقاشی به عنوان یک فصل عمل می کند و بخشی از این روایت جهانی را آشکار می کند.

در مجموعه «مصائب زندگی»، هر قطعه بر جنبه ای متمایز از تجربه زیسته انسان در مواجهه با چالش ها می پردازد. عنصر وحدت بخش در تمام طراحی های من حضور یک ناظر است، که به روایت ها جان می دهد. این نقاشی‌ها برای من ترکیب‌بندی‌های صرف نیستند، بلکه موجودات زنده‌ای هستند، شبیه دوستانی که من را در جنبه‌های مختلف زندگی همراهی می‌کنند.

طرح، رنگ و داستان محصول همزیستی تجربیات زندگی من و شخصیت های درون بوم است. هدف من در سرایش معنی از ورای عناصر بصری، ایجاد تعادل ظریف بین فضاهای مثبت و منفی است و چشم بیننده را در محدوده اثر هدایت می کند. نتیجه یک ترکیب بصری است که مخاطب را به تعمق و اندیشه در معنا دعوت می کند و آنها را به دنیایی دعوت می کند که در آن هنر و زندگی به طور یکپارچه به هم نزدیک می شوند.

در نهایت، نقاشی های من چیزی بیش از انعکاس تجربیات من هستند. آنها نمایشی از درک من از جهان هستند. در این همزیستی، کنش‌ها و واکنش‌ها در هم تنیده می‌شوند و مرزهای میان ناظر و اثر را محو می‌کنند و بینندگان را به تفکر در رقص پیچیده هستی دعوت می‌کنند که در هر ضربه قلم مو محصور شده است.logo-samandehi