گزارش‌های تصویری

1399/4/7
مقایسه شهر ها و انگل ها
"میزبان خوب" عنوان اثری است که رشد بی رویه شهر ها در سالهای اخیر را با رشد انگل ها در بدن میزبان قیاس میکند.
1399/4/2
گره خوردگی صندوق های پستی انگلستان
آثار هنری عمومی موقت از شاخصه های آثار هنرمند بریتانیایی alex chinneck است که اینبار به شکل تعدای صندوق پستی "گره خورده" در سراسر انگلستان دیده میشود.
1399/4/2
نظم هندسی رنگ و فرم در آثار Craven
خطوط هندسی طرحی های Craven از طریق دستکاری یک تصویر اصلی به آنچه که به نظر می رسد مجموعه ای از فرم ها و رنگهای درهم و بر هم است، نظم می دهند.
<< آخرین صفحه < صفحه بعدی صفحه قبلی > اولین صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 2382
logo-samandehi