مدیر شهرک بین‌المللی هنرها (سیته) پاریس:

هنرمندان ایران در سیته پاریس جایگاه ششم را دارند

مدیر شهرک بین المللی هنرها (سیته) پاریس در دیدار با معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنرمندان ایران جایگاه خاصی در عرصه بین‌المللی دارند و در شهرک بین المللی هنرها(سیته) هنرمندان ایران از بین ١٠٠ کشور جایگاه ششم را دارند.

به گزارش گالری آنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری، بندیکت آلیوت، مدیر شهرک بین المللی (سیته) در این دیدار گفت: فرهنگ عمیق و ریشه دار ایرانی، میراثی بزرگ و جهانی است که شاهنامه، نمونه ای از آن است. ایران و فرانسه در عشق به فرهنگ و هنر، وجه اشتراک دارند. هنرمندان ایران جایگاه خاصی در عرصه بین المللی دارند ودرشهرک بین المللی هنرها(سیته) هنرمندان ایران از بین ١٠٠ کشور جایگاه ششم را دارند. هنر ایران در دنیا، اروپا و فرانسه اهمیت دارد اما چنانکه باید شناخته نشده و حضور هنرمندان ایران در سیته فرصتی برای معرفی هنر بیشتر هنر ایران در عرصه بین المللی است.

مدیر سیته در ادامه گفت: خوشحالم که فرصت دیدار و گفت و گو با شما که اهل فرهنگ و هنر هستید؛ ممکن شد و امیدواریم برای معرفی هنر ایران دنبال شود.

سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنر ایران در چهار دهه اخیر بسیار گسترده و بالنده شده است و سرمایه هنری امروز ایران می تواند برای هنرمندان ایرانی و هنرمندان دیگر کشورها الهام بخش باشد، هرچند هنر ایران متناسب با قابلیت و داشته های آن معرفی نشده است.

حسینی در ادامه گفت: زبان فرهنگ، زبان رسایی است که می تواند به فعالیت های مشترک کمک کند. در دوره اخیر، براساس شورایی مشورتی و متخصص، طرح های هنرمندان برای اعزام به شهرک بین المللی هنرها(سیته) پاریس بررسی می شود . هنرمندان حرفه ای که می توانند هنر امروز ایران را در عرصه بین المللی معرفی کنند و طرح و ایده دارند، با توجه به برنامه های فرهنگی کشور برای اعزام به سیته معرفی می شوند. با توجه به نقش آتلیه های ایران در سیته برای معرفی هنر ایران بی تردید حفظ و نگهداری مناسب و پویایی آتلیه های ایران در سیته فرانسه از دغدغه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

logo-samandehi