گزارش‌های تصویری

1398/9/22
گردهمایی بیست سالگی انجمن هنرمندان نقاش ایران برگزار شد
"روش انتخاب هنرمندان دریافت کننده نشان ها به این گونه بوده است که در طول دو سه ماه گذشته دعوت نامه هایی برای اعضای فعال و هنرمندان ارسال کردیم که اسامی افرادی که فکر می‌کنند در دو حوزه گوناگون، یکی نقاشی در این جغرافیا و دیگری پایداری، تاسیس و بالندگی انجمن کوشش کرده اند را ارسال نمودند. نتیجه ای که شاهد آن هستید حاصل نظر بخش بزرگی از اعضا بوده که در رای گیری شرکت کرده اند. در واقع این ثمره حضور شما در انجمن و ثمره مشارکت شما در این امور است." این را رئیس هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران، امیر راد در مراسم اهدا نشان مانا و مانی به هنرمندان نقاش مطرح کرد. در ادامه خواننده گزارش این رویداد باشید.
1398/9/16
گزارش تصویری نخستین نمایشگاه کشوری نقاشی افراد دارای معلولیت در موسسه صبا (بخش سوم)
نخستین نمایشگاه کشوری نقاشی افراد دارای معلولیت شامل ۳۰۰ اثر از حدود ۲۵۰ هنرمند است که در طیفهای مختلف: اوتیسم، کم توانی ذهنی، داون، سی پی (فلج مغزی)، و ناشنوا جای می گیرند، از روز یکشنبه ۱۰ آذرماه در موسسه صبا برپا شد و تا ۱۷ آذرماه نیز ادامه خواهد داشت.
1398/9/13
گزارش تصویری نخستین نمایشگاه کشوری نقاشی افراد دارای معلولیت در موسسه صبا (بخش دوم)
نخستین نمایشگاه کشوری نقاشی افراد دارای معلولیت شامل ۳۰۰ اثر از حدود ۲۵۰ هنرمند است که در طیفهای مختلف: اوتیسم، کم توانی ذهنی، داون، سی پی (فلج مغزی)، و ناشنوا جای می گیرند، از روز یکشنبه ۱۰ آذرماه در موسسه صبا برپا شد و تا ۱۷ آذرماه نیز ادامه خواهد داشت.
<< آخرین صفحه < صفحه بعدی صفحه قبلی > اولین صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل : 2186
logo-samandehi