گزارش تصویری آثار موزه لوور پاریس (بخش پنجم)

موزه‌ی لوور پاریس را می‌توان به چند وجه مختلف تقسیم‌بندی کرد. مهمترین نوع دسته‌بندی بخش‌های مختلف موزه‌ی لوور تقسیم آن براساس تمدن‌ها و دوران‌های تاریخی مختلف است در این راستا موزه‌ی لوور به بخش‌هایی نظیر آثار باستانی مصر، آثار باستانی یونان، آثار باستانی رومی، اشیای قرون وسطی، هنر اسلامی، آثار معاصر تقسیم می‌شود.

همچنین باید بدانید که گنیجنه‌های این موزه را نیز می‌توان به چند بخش مجسمه‌ها و هنرهای زینتی، نقاشی‌ها و آثار چاپی و نقشه‌ها تقسیم کرد.

در این گزارش به نقاشی های موزه لوور پاریس می پردازیم.

در موزه‌ی لوور پاریس ۳۱۴ نقاشی وجود دارد که هریک از آنها به نوبه‌ی خود شاهکاری هنری محسوب می‌شوند.

از مهمترین نقاشی‌هایی که در موزه‌ی لوور نگهداری می‌شود مونالیزا، آزادی هدایتگر مردم، کلک مدوسا، دوزنده، باکره و فرزند مقدس، تاج گذاری ناپلئون، جشن ازدواج در سنا، زن زیبای حرمسرا، مرگ باکره، مداخله زنان اهل سابین، سوگند هوراتی‌ها، مرگ سارداناپالوس، پرتره‌ی لوئی چهاردهم، پرتره مادام رکامیه، قایق دانته، زنان الجزایر، کشتی‌ نشستن به مقصد کیثیرا و... از مشهورترین نقاشی‌های موجود در موزه‌ی لوور اشاره کرد.


تصاویر بعدی را در شماره های بعدی دنبال کنید.

logo-samandehi